TrafOnline

Polityka prywatności

Data publikacji: 02 August 2023

Polityka Prywatności

Polityka cookies

 

Polityka Prywatności

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Traf Zakłady Wzajemne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000358998, REGON: 142435268, NIP: 1132805190.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@totalizator.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie (w przypadku, gdy nie masz założonego konta w Serwisie) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • umożliwienia założenia konta w Serwisie oraz udziału w grach realizowanych w ramach Serwisu oferującego sprzedaż produktów Administratora za pośrednictwem sieci Internet, a także archiwizacji Twoich danych jako uczestnika gry (w przypadku gdy masz założone konto w Serwisie) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest:
  a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (konieczności identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości i wieku uczestników gier),
  b) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie danych znajdujących się w dokumencie tożsamości, który przesyłasz do Administratora w celu weryfikacji tożsamości, w części dotyczącej danych, które nie są wymagane przepisami prawa,
 • w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO,
 • w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej przez użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej oraz marketingowej drogą elektroniczną,
 • w celu zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym realizacji wsparcia technicznego, obsługi Twoich zgłoszeń, składania reklamacji oraz udzielania na Twoje żądanie informacji o usługach i produktach poprzez Contact Center – na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o., w tym:

 • Spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.,
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy,
 • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
 • ustawowo uprawnionym podmiotom.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingowych oraz handlowych masz prawo ją wycofać w dowolnej chwili. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak wynik takiego zautomatyzowanego przetwarzania nie będzie powodować skutków prawnych lub wpływać w sposób istotny na prawa osób, których dane dotyczą.

 

Polityka cookies

 Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Kijowska 1, 03-738.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności stron lub jej elementów,
 • zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008),
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych,
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

Google Analytics

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym serwisie obejmują:

 • remarketing w Google Analytics,
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:

„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

„Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

„Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Ustawienia plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych, w tym z Serwisu.

Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

Internet Explorer

Firefox

Opera

Chrome

Safari

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.trafonline.pl jest Traf – Zakłady Wzajemne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kijowska 1, 03 738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000358998, NIP 113-280-51-90, REGON: 142435268.

Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów. Hazard związany jest z ryzykiem, a udział w nielegalnych grach hazardowych jest niezgodny z polskim prawem.