TrafOnline

Kontrola rodzicielska

Data publikacji: 13 December 2022

Ochrona małoletnich

1. W przypadku współdzielenia swojego komputera z małoletnimi, pamiętaj o konieczności ochrony nazwy użytkownika, hasła i danych bankowych. Rozważ zainstalowanie programu do kontroli rodzicielskiej, który daje możliwość kontrolowania aktywności dzieci w komputerze.
 
2. Oprogramowanie kontroli rodzicielskiej pozwala blokować dostęp do stron zawierających treści nieodpowiednie dla niepełnoletnich, w tym hazardowych. Dzięki tym programom rodzice mogą np. ograniczyć korzystanie z wybranych programów, ustawić limity czasowe, w których dzieci mogą logować się do komputera itd.
 
3. Sprawdź ogólnodostępne programy do kontroli rodzicielskiej. Dowiedz się więcej na temat zasad odpowiedzialnej gry.

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.trafonline.pl jest Traf – Zakłady Wzajemne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kijowska 1, 03 738 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000358998, NIP 113-280-51-90, REGON: 142435268.

Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów. Hazard związany jest z ryzykiem, a udział w nielegalnych grach hazardowych jest niezgodny z polskim prawem.